CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mắt Kính Clearview chỉ thu thập thông tin liên lạc. Cần thiết và chính chủ của khách hàng để thực hiện giao dịch website với khách hàng mà không cần thêm các thông tin khác. Thông tin của khách hàng sẽ được lưu lại khi khách hàng tạo tài khoản và đăng nhập bằng tài khoản của mình. Thu thập thông tin của khách hàng nhằm mục đích phục vụ và tư vấn mỗi khi. Khách hàng cần thiết hoặc đang thắc mắc một số vấn đề nào đó của sản phẩm.

1.Mục đích, phạm vi thu thập thông tin:


Matkinhclearview.store cam kết sử dụng thông tin cá nhân

của khách hàng vào mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật, cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng ra bên ngoài, thông tin của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ. Khi cần thiết như có những chương trình giảm giá, ưu đãi tuần lễ vàng… Chúng tôi sẽ liên hệ cho khách hàng khi khách hàng đã đăng ký trên Website.

Những thông tin mà chúng tôi muốn thu thập từ khách hàng bao gồm:


Tên – Địa chỉ giao hàng – Số điện thoại – Ngày sinh – Giới tính – và những thông tin cá nhân khác nếu cần thiết và không ảnh hưởng tới bạn.
Tùy theo từng thời điểm cụ thể, theo quy định pháp luật, sẽ thu thập, xử lý một/một số/tất cả các dữ liệu cá nhân sau:

 • Họ tên, giới tính, Gmail, số điện thoại, địa chỉ;
 • Thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, sinh nhật, ID/địa chỉ đăng nhập;
 • Địa chỉ thanh toán, giao nhận hàng hóa;
 • Hình ảnh hoặc video hoặc âm thanh của khách hàng;
 • Thông tin sử dụng, giao dịch, bao gồm lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị có tương tác với Nền Tảng hoặc các sản phẩm và các dịch vụ có liên quan của khách hàng;
 • Dữ liệu về vị trí, địa điểm;
 • Bất kỳ thông tin nào khác về Khách Hàng khi Khách Hàng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Website, và khi Khách Hàng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc Khách Hàng sử dụng Các Sản phẩm hoặc Dịch vụ như thế nào
 • Dữ liệu tổng hợp về nội dung khách hàng sử dụng;
 • Các thông tin khác có liên quan, ảnh hưởng (trực tiếp/gián tiếp) hoặc phát sinh từ/liên quan đến việc xác lập quan hệ giữa Khách Hàng và Matkinhclearview.store – Khách hàng tương tác với Matkinhclearview.store, Matkinhclearview.store sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi Khách Hàng tương tác trên website Matkinhclearview.store.
matkinhclearview

2.MỤC ĐÍCH THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Xử lý đơn hàng:

 • xử lý tất cả vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng như: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng dự kiến. Xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có). Gởi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi. Tạo, duy trì tài khoản của khách hàng. Bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình. Thưởng đi kèm đối với tài khoản của khách hàng. Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho tất cả các yêu cầu. Khiếu nại và phản hồi của Khách Hàng.

Cá Nhân Hóa:

Matkinhclearview.store xử lý dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép Matkinhclearview.store phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách Hàng trên website: Matkinhclearview.store
 • Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh phù hợp với các nhu cầu đã được cá hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới.
 • Để phục vụ khách hàng đối với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh thật phù hợp với sự quan tâm của Khách Hàng.

An Ninh:

cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản. Người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng.

Theo yêu cầu của pháp luật

tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, Fancy có thể thu thập. Lưu trữ và cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng chấp hành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ. Cho đến khi Khách Hàng có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Matkinhclearview. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN Matkinhclearview.store sẽ không cung cấp thông tin. Cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho Matkinhclearview.store liên quan. Đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin. Cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh và bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Các đối tác là nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhãn hàng v.v,… liên quan đến việc cung cấp, phân phối sản phẩm, hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết khiếu nại hoặc bồi thường, v.v,… cho Khách Hàng liên quan đến sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
 • Matkinhclearviewcó thể sử dụng dịch vụ từ một nhà. Cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website Matkinhclearview.store. Matkinhclearview sẽ yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan. Và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

Dữ liệu đang được thu thập

Là dữ liệu cá nhân của khách hàng nhằm mục đích phục vụ

Dữ liệu đang được sử dụng

bảo mật không cho một bên thứ ba nào có thể xem qua